Tositarina: Markon taistelu Kelaa vastaan


Loputon taistelu vammaisetuudesta, lue koko tarina

Alkuvuodesta 2021 aloin selvittämään eri tukiin liittyviä vaatimuksia. Yllätyksekseni esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen myöntämä vammaisetuus onkin hyvin mielivaltaista ja salaperäisyyden verhoamaa, yhdenvertaisuuskaan ei toteudu. Olen yrittänyt selvittää varsinaisia nimettöminä pysyviä päätöksentekijöitä asiakaspalvelijoiden takaa sekä saada selville vammaisetuuksiin liittyviä Kansaneläkelaitoksen määräyksiä, tietoja ja taulukoita, tuloksetta. Kansaneläkelaitoksen toiminta on harvinaisen uppiniskaista, vaikka sen pitäisi olla kansan palvelija, eikä tehdä kansasta omaa palvelijaansa.

Tällä hetkellä oikaisuvaatimukseni on Vakuutusoikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on asiakirjapyyntö Kansaneläkelaitokselle. Toivottavasti ratkaisuja tulee ennen kuin kuolla kupsahdan. 

Näiltä sivuilta voitte lukea tarinani ja tutustua asiakirjoihini, jolloin teille on helpompi tulevaisuudessa hakea etuuksia ja oppia toimintatapoja. 

Tulevaisuudessa tarvitsemanne tiedot löytyvät täältä: Määräykset ja taulukot


Teksti
Marko

Kuvat
UNLIMPHOTOS & Marko

Alkuvaihe eli etuuden hakeminen

Vammaisetuuksia kuten muitakin Kansaneläkelaitoksen myöntämiä etuuksia haetaan kirjallisesti täyttämällä asiaankuuluva lomake. Huomio! Kirjallisesti, joten toimikaa tekin aina kirjallisesti.

Kansaneläkelaitokselta saatetaan soittaa, mutta älkää suostuko keskustelemaan puhelimessa. Ilmoittakaa suoraan, että yhteydenpito tapahtuu vain kirjallisesti. Kansaneläkelaitoksen työntekijä kirjaa tarkasti koko keskustelun ja keskustelu tallennettaneen, mutta kansalainen ei tietoja saa tai näe. Keskusteluja kuitenkin käytetään kansalaiselle vahingollisella tavalla.

Ei mitään asiointia puhelimitse!

Vammaisetuuksia hakiessa tarvitaan lääkärinlausunto. Kansaneläkelaitos ei kuitenkaan ole tarkkaan kertonut, millaiset etuuksien vaatimukset ovat. Tämä tieto salataan hakijalta, joten hän ei voi tietää, onko hän oikeutettu johonkin etuuteen vai ei.

Kansaneläkelaitos ei oikeasti itse tee päätöstä vammaisetuuksista, vaan tämä työ on delegoitu ns. asiantuntijalääkärille. Nämä asiantuntijalääkärit ovat todennäköisesti rahanhimoisia keikkalääkäreitä, joiden palkkio on riippuvainen hylätyistä päätöksistä. Mitä vähemmän etuuksia myönnetään, sitä suurempi on asiantuntijoiden palkkio. Ja kansalaisella ei ole mitään mahdollisuutta itse arvioida oikeuksiensa toteutumista.

Vaikka oma lääkärisi puoltaisi etuutta, niin tämä ns. asiantuntijalääkäri hylkää hakemuksen oman mielensä mukaisesti. Ns. asiantuntijat eivät tunne potilasta, eivätkä usko edes toisia lääkäreitä ja heidän arviointejaan. Sellainen lääkärikunta meillä näyttää olevan, toisten lausuntoihin ei uskota.

Olen tavannut elämäni aikana kymmeniä lääkäreitä. Kaikki ovat olleet tiedollisesti ja taidollisesti päteviä, mutta vain muutamat heistä oikeasti välittävät potilaista. Luultavasti koulutus ja käytännön kokemukset tappavat myötätunnon.

Koska kansalainen ei itse saa tietoja Kansaneläkelaitokselta koskien vammaisetuuksien myöntämistä, päätin itse toimia. Jätin asiakirjapyynnön Helsingin hallinto-oikeuteen, joka ei kuitenkaan osannut asiaa ratkaista. Mutta minäpä valitin myös Korkeinpaan hallinto-oikeuteen (KHO)Ehkäpä sen päätös auttaa itsepäistä Kansaneläkelaitosta vastaan. Julkisuuslain mukaan viimeistään kuukaudessa pitäisi vastata, mutta vieläkään en ole kuullut mitään Kansaneläkelaitokselta. Seuraavalla sivulla tekemäni hallintoriitavalitus.


Hallintoriitahakemus eli käytännössä asiakirjapyyntö

Placeholder Picture

Pyydän tarvittavat tiedot, jotta voin ne julkaista sivuillani ja myös itse tutustun niihin. Ne eivät voi olla salaisia, koska niiden perusteella käytetään julkista valtaa eli tehdään kansalaisia koskevia taloudellisia päätöksiä.

Tämä kuitenkin on vain sivujuonne vammaisetuuden hakuprosessissa. Varsinainen hakemukseni hylättiin, joten tein siitä valituksen seuraavalle tasolle eli Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Mikä sanahirviö ja hirviöhän lautakunta onkin, tai oikeammin Kansaneläkelaitoksen ohjauksessa ja valvonnassa toimiva lemmikkihirviö, oikeudellinen vitsi.

Valituksesta ja lautakunnasta jatketaan seuraavassa kappaleessa.

Placeholder Picture


Oikeudellinen vitsi eli Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kansaneläkelaitoksen päätöksien ensimmäinen valitusaste on Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta. Kuten nimestä voi jo päätellä, kyseessä ei ole mikään tuomioistuin, vaan enemmänkin toverituomioistuin. Useimmissa oikeusvaltioissa tämäntyyppiset oikeuslaitokset ovat kiellettyjä, muttei tietenkään meillä Suomessa, oikeusvaltion "mallimaassa".

Placeholder Picture

Lautakunta toimii salaisuuden verhon suojissa ilman ulkopuolista valvontaa. Lautakunnan virkamiehet eivät myöskään ole oikeusministeriön alaisia kuten oikeat tuomarit. Valtionneuvosto nimittää lautakunnan jäsenet hyväveli- / hyväsiskoverkoston jäsenistä. Lautakunnan jäsenet eivät tunne Suomen lakia, eivätkä ole opiskelleet oikeustieteitä. 


Lautakunnan päätökset ovat myös salaisia, joten kansalaiset eivät pysty tutustumaan niihin.

Ikävintä lautakunnassa on se, että kansalaisen lähettämät viestit sensuroidaan Kansaneläkelaitoksella, eikä lautakunnalle edes voi lähettää suoraan viestejä.  Kansaneläkelaitos muokkaa lautakunnalle välittämät viestit itselleen mieluisiksi ennen niiden välittämistä eteenpäin. Kansaneläkelaitos sensuroi myös Vakuutusoikeudelle kansalaisen lähettämät viestit, mutta onneksi Vakuutusoikeuden kanssa voi asioida myös suoraan ilman Kansaneläkelaitosta.

Käytännössä lautakunta onkin osa Kansaneläkelaitosta, eikä mikään oma itsenäinen organisaatio. Tilanne olisi naurettava, ellei kyseessä olisi kansalaisille tärkeitä asioita. Euroopan historiasta olemme oppineet, mihin johtaa riippumattomista tuomioistuimista erillään olevat organisaatioiden sisäiset tuomioistuimet salaisine päätöksineen.

Placeholder Picture

Seuraava valitusaste on siis Vakuutusoikeus, joka on ensimmäinen ja ainoa oikea tuomiostuin sosiaalietuuksiin liittyen.


Vakuutusoikeus on viimeinen piste (tai sitten ei ole)

Valitusprosessi kaaviona alla.

Placeholder Picture

Vaikka monessa yhteydessä mainitaan Vakuutusoikeuden olevan viimeinen oikeusaste sosiaalietuuksien valitustiellä, niin näin ei tosiasiassa ole. Valituksen voi yrittää viedä Korkeinpaan hallinto-oikeuteen (KHO), Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja minä olen päättänyt kulkea koko tien.

Jos saatte hylätyn päätöksen lautakunnalta , älkää lannistuko. Jokainen hylätty päätös on syytä viedä oikean tuomioistuimen arvioitavaksi. Vakuutusoikeus toimii Oikeusministeriön alaisena ja tuomarit ovat oikeusoppineita. Se tarkoittaa, että päätöstä tehdessään he ottavat huomioon kaikki lait sekä niihin liittyvät hallituksen esitykset perusteluineen.

Huomio! Asioikaa aina suoraan Vakuutusoikeuden kanssa. Esimerkiksi selaimella toimiva yhteydenottosivusto toimii hyvin ja sitä käyttäen voi helposti siirtää tiedostoja. Kansaneläkelaitoksen kautta asioidessanne se sensuroi ja muuttaa viestit itselleen sopiviksi.

Mutta jos vuoden odottelun jälkeen myös Vakuutusoikeus hylkää vammaistukihakemuksen, niin mitä sitten tehdään?

Placeholder Picture

"we shall never surrender" ("Emme koskaan antaudu", Winston Churchill). Jos vain voimia riittää ja uskotte asianne oikeutukseen, pitää jatkaa valitustiellä.

Vakuutusoikeus hylkäsi valitukseni, mutta olen tehnyt siitä kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Odotamme kantelun tuloksia.